Анализ на търговията на дребно в България pro

11 дек 2017
·
13
·
2,854
·
7
·
9.00 лв.

Търговията е основно икономическо понятие, включващо купуването и продаването на стоки и услуги, с компенсация, изплатена от купувача на продавача, или обмен на стоки и услуги между страните...
 

Основни направления за повишаване на търговската дейност pro


Търговията се обособява като стопанска дейност на определен етап от човешката цивилизация. Разделението на труда в обществен мащаб дава тласък на производството. Развитието на науката, техниката и натрупа¬ните знания от предшестващи поколения...
 

Външнотърговски сделки pro


Основното икономическо съдържание на външнотърговската сделка се заключава в дейността, насочена към изграждане и функциониране на връзките между контрагентите от различни страни по покупко-продажбата на стоки и услуги...
 

Търговски баланс, стоков търговски баланс pro


Още в епохата на робовладелческия строй древен Египет, Гърция и Рим търгуват с другите страни. През средните векове размяната се развива преди всичко от Генуа и Венеция...
 

Форми на плащане в муждународната търговия pro


Темата за формите на плащане е изключително актуална в момента,поради това,че с разрастването на международната търговия зачестяват все повече и случаите на измами,налагащи необходимостта от непрекъснат контрол и усъвършенстване на формите на...
 

Форми на плащане в международната търговия pro


Международната търговия е най-старата и традиционна форма на световен пазар, преди да се появи световното стопанство. Глобализацията на съвременната икономика и непрекъснатите промени в политиките на държавите засилват значението на международната...
 

Форми на плащане в международната търговия pro


Когато една фирма участва на международните пазари то външнотърговските сделки представляват сърцевината на стопанската й дейност. Международна сделка е сложен алгоритъм от специфични дейности, случайни събития и закономерности...
 

Приватизационния процес в отрасъл "Търговия” на Република България pro


Сериозните проблеми в икономическото развитие в страните с централно директивно планиране, към които спадаше и България, наложиха смяна на системата на управление по пътя на провеждане на радикална икономическа реформа, изразяваща се в децентрализиране...
 

Методи и инструменти за промоции към крайните потрербители pro


Продажбата е древна, както е древен светът, особено във формата на обмен. Всичко в света се продава. Продават се стоки, услуги, суровини, материали, идеи и дори природата под формата на свеж въздух...
 

Еволюция в теоретичните възгледи за ролята на международната търговия pro

20 юли 2015
·
16
·
2,553
·
1
·
13
·
15.00 лв.

Динамиката в развитието на съвременното общество и навлизането на качествено все по-нови технологии в информационно-комуникационната сфера, в производството на стоки и услуги...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Търговия с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент