Търговско качество. Едноличен търговец.


Търговско качество – придобива се от определени правни субекти, но не извършват определена дейност и отговарят на определени законови условия...
 

Външнотърговска дейност на фирмата


Същност на външната търговия. Начало на външнотърговските отношения: смята се, че първите прояви на външната търговия са размяната на стоки между племената в първобитнообщинната епоха...
 

Понятие за търговец


Търговецът е основен субект на ТП. Той е лицето участник в търговския оборот. Положението и дейността му са подчинени на специален режим...
 

Търговска несъстоятелност (ТН)


ТН (фалит, банкрут) е съдебно производство на универсално принудително изпълнение за удовлетворяване на кредиторите на длъжник, който е неплатежоспособен или свръхзадължен...
 

Финансово валутни отношения


Финансово валутни отношения, определения за валута, видове валути...
 

Снабдяване на гарите и спирките с ценни образци-същност на ценните образци


Ценните образци са специално одобрени от Министерство на финансите с предварително отпечатани реквизити според предназначението им. Всеки образец е номериран. Всеки екземпляр от образеца носи номер, както и печатно поставена серия, означена...
 

Нормативна уредба


Най-важното от законите по Закона за данък върху добавената стойност, ЗКПО и ЗДДФЛ...
 

Търговски дружества


ТД е правна форма за колективно осъществяване на търговска дейност от различни лица или обединяване на две или повече лица за извършване на търговска сделка с общи средства....
 

Понятия за търговско право


Търговското право е отрасъл на действащото обективно право, който регулира обществените отношение по повод размяната на блага с цел реализация на печалба. Нормите на ТП регулират отношенията на ...
 

Факторинга като форма на посредничество

19 юни 2011
·
5
·
774
·
59

Факторинга като форма на посредничество. Видове факторингови сделки...
1 2 3 4 5 » 10

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Търговия с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Икономика
Търговия
Теми
Ограничаване на резултатите

По Авторство

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...