Управление на снабдяването


1. Обекти на снабдяването. Основни понятия: покупка, доставка, материално стопанство, материално снабдяване. Средствата за производство, като обекти на снабдяването...
 

Организирани пазари

15 апр 2011
·
1
·
597
·
54
·
75

Организирания пазар е обобщено название на пазар постоянно или периодично действащ на определено място в установено време и съгласно законни изисквания и обичайно приет ред и начин за сключване на сделки...
 

Търговия на едро

15 апр 2011
·
1
·
488
·
65
·
75

Търговското посредничество извършва закупуване на стоки, изпълнява обичайни търговски действия и операции с тях без да променя материално-вещественото има съдържание и ги препродава за по нататъшно производство или продажби...
 

Търговско право


ТП може да се определи като правен отрасъл, чийто норми уреждат отношенията които се пораждат в търговията. Търговско право: система от правни норми, които уреждат правното положение на търговците, търговските сделки и търговската ...
 

Лични продажби


Обща характеристика на личните продажби. Личните продажби са в основата, както на организациите, целящи печалба, така и на тези с нестопанска цел. Те следва да се разглеждат като форма на комуникация...
 

Търговски сделки

13 фев 2012
·
2
·
2,839
·
33
·
55

Понятие, видове злоупотреба с право. Търговските сделки се уреждат в трета част на търговския закон. В чл.286 е регламентирано коя сделка е търговска. За търговска се приема всяка сделка, която е сключена от търговеца във връзка от...
 

Пищови по търговско право


Понятие и съшност на търговското право. понятие и съшност на търговското право. правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии...
 

Пищов по търговско право


1. Акциите не материализират (не съдържат): право на лихва; 2. Акциите и облигациите си приличат по: ценни книги - дават право на дивидент...
 

Търговска несъстоятелност


Търговската несъстоятелност е един от възможните начини за прекратяване съществуването на търговците като субекти на търговското право. Този статут до голяма степен е процесуално право...
 

Пищови по търговска експоатация


Място и роля на ТЕТ при доставка на стоките. Стока, товар, пратка...
1 2 »

Качи пищов и спечели
 

Сподели своите Пищови по Търговия с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент