Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие


Потребността от замяна на морално износените оръжия и военна техника силно увеличи търговията с нови комплекси и системи въоръжения, възли, детайли и части за тях. Търговията с този сложен вид техника доведе до появата на нови...
 

Лични продажбени решения


В условията на съвременното пазарно стопанство личните продажби представляват съществен и задължителен елемент на маркетинга в стопанските предприятия. Тази специфична дейност, насочена към клиентите, създава основа за продажби...
 

Търговия между България и Русия


Отвореността е типична характеристика на българската икономика. До преди 1989 година тя беше отворена към една сравнително затворена икономическа система (СИВ и страните от Варшавския договор), осигуряваща пласмента на произведената продукция за износ...
 

Управление на взаимоотношенията с клиентите


Съвременната динамика на развитие на европейския и световния бизнес не може да отмине българската икономика. На хоризонта се появяват модерни бизнес практики, нов начин на работа и по-различно отношение към всеки контрагент на фирмата...
 

Либерализация на търговията със селскостопански стоки в България в рамките на преговорите с ЕС и СТО pro

25 сеп 2014
·
36
·
6,795
·
1
·
5.00 лв.

Поради своите присъщи особености, селското стопанство е сектор със стратегическо значение в сферата на националната икономика...
 

Същност и приложение на документарния актив в международната търговия pro


Задачите на настоящата разработка са пряко подчинени на основните цели, преследвани в настоящия анализ, а именно да се разкрият основните особености на външнотърговските сделки както на теория, така и като практически примери...
 

Частната търговия - състояние и проблеми в развитието й pro

29 сеп 2014
·
95
·
23,485
·
8
·
79
·
5.00 лв.

Целта на дипломната работа е да очертае проблемните аспекти в дейността на малките и средни предприятия, да синтезира причините за ниската им конкурентноспособност и грешките в системата за стимулиране...
 

Търговска марка – очаквано добри комбинации за успех на българския пазар pro


Цел на Маркетинговата теза – да се оцени успеха на търговската марка на българския пазар и да се обоснове виждането, че този успех е очакван...
 

Организиране и провеждане на курсове за възрастни учащи в сферата на търговията pro


Обект на изследване в настоящата дипломна работа е обучението на възрастни учащи. Предмет на изследването е процесът на обучение на възрастни учащи в сферата на търговията...
 

Оптимизиране разходите на търговските фирми при доставката на стоки pro


Всяка стопанска дейност или бизнес от гледна точка на мениджъра е една уникална, самосъздаваща се, самонастройваща се "физическа" реалност. Погледнато на този въпрос по-глобално – това е икономика, почиваща на обща философия и принципни подходи...
1 2 »

Качи дипломна работа и спечели
 

Сподели своите Дипломни работи по Търговия с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент